Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
112020-06-24XVI/95/2020w sprawie określenia, na rok szkolny 2020/2021, średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Gronowo ElbląskieObowiązujący
122020-06-24XVI/94/2020w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gronowo Elbląskie za 2019 rokObowiązujący
132020-06-24XVI/93/2020w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gronowo Elbląskie za 2019 rokObowiązujący
142020-06-24XVI/92/2020w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gronowo Elbląskie wotum zaufaniaObowiązujący
152020-06-01XV/91/2020w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Elbląskiemu na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1103N na odcinku Jegłownik - Gronowo Elbląskie”Obowiązujący
162020-06-01XV/90/2020w sprawie zmian w budżecie na 2020r.Obowiązujący
172020-06-01XV/89/2020w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gronowo Elbląskie na lata 2020-2038Obowiązujący
182020-03-30XIV/88/2020w sprawie użyczenia nieruchomości gruntowej na czas nieoznaczony Obowiązujący
192020-03-30XIV/87/2020w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gronowo Elbląskie „w 2020 rokuObowiązujący
202020-03-30XIV/86/2020w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomościObowiązujący
Strona 2 z 191